Tell-a-friend     Norsk   English   Deutch  

Hjem
English
Essenser
Behandling
Betaling
Kurs
Orgonitt
Mat
Bøker
Artikler
Informasjon
Mobilizing the Mind Guerrilla
Mobilisering av tankekraftens gerilja
Orgonitt
Codex Alimentarius
Økologisk Mat
Økologisk mat i det offentlige rom
Svinaktig farlig svindel
Vitaminer
Nyhetsspeilet.no
Menneskemerking
Ordbok
Paradigme
Om oss
Vi anbefaler


Brukernavn:
Passord:

Mobilisering av tankekraften
(c) Lars-Roger Moe - www.LivingEarthAlchemy.com
Denne artikkelen kan distribueres og gjengis fritt.
Orginal tittel ”Mobilizing the Mind Guerrilla”

Last ned artikkelen som pdf


Ordet “krise” er populært I dag. Det er mye brukt, tett fulgt av ”krig”, mot terror, narkotika, forurensning eller andre ”mål”. Når det ikke er ”krise” eller” krig” som topper overskriftene, så er det ofte ulykke, tragedie eller katastrofe. Hvorfor er det slik? Hender det ikke noe godt i denne verden verd vår oppmerksomhet?

Hver eneste løsning som våre regjeringer foreslår, til alle disse problemene, later til å redusere vår frihet, forgifte kroppene våre med syntetiske medisiner, forgifte maten vi spiser, vannet vi drikker og luften vi puster. ”For å gjøre det trygt”, blir vi fortalt. Vi bombarderes med vold gjennom massemedia; fra fortløpende vold i nyhetene, via underholdningsvold i litteratur og film, til simulert vold i elektroniske spill. Vi er fortrolig med at mange - politi, militære og andre - er klar til å takle angivelige problemer med en voldelig reaksjon som løsning på et problem. Vi ser nå autoritetspersoner rundt om i verden spå ”opptøyer” som befolkningens reaksjon på den ”økonomiske krisen”. Hva kan den skjulte hånden oppnå ved å stimulere vold som opplagt reaksjon i møte med et problem? Er vold løsningen på vårt problem - eller deres problem? Hva vil bringe et resultat vi ønsker? Hva er det ønsker vi? Hvem er vi? Hensikten med denne artikkelen er å utforske informasjon som vi trenger for å bruke vår fulle indre kraft til konkrete handlinger som skaper fred, frihet og overflod på Moder Jord - for å illustrere hvordan hvert suverent individ kan hjelpe Moder Jord til å bli den beste verden som tenkes kan…


Tankespill
Millioner av mennesker vil ha forandring men har blitt forledet til å tro at de er maktesløse. Ingenting er mer usant. Den russiske astrofysikeren Vladislav Lugovenko har lagt frem klar, gjentatt, vitenskapelig dokumentasjon på at ”the effects of large group meditation can be quantitatively recorded with high objectivity. This fact will encourage not only spiritual people to join such meditations, but also anyone else who sincerely wants peace and happiness on Earth”. (1)

Med den rette kunnskapen kan meditasjon være mye mer kraftfullt enn en utflukt til drømmeland. På grunn av meditasjon ble Falun Gong forbudt i Kina. Noen få kan med kunnskap og skarpsindighet oppnå overraskende resultater. 1,000 kan oppnå mer, raskere, og 10,000 kan endre verden så raskt at andre ikke fatter hva som skjedde. Hvis vi kan sette til side våre ulike meninger og kollektivt fokusere på hva vi er enige om - kjærlighet, liv, frihet og overflod - kan vi endre frekvensen på denne planeten: fra frekvensområdet for frykt og fornektelse til det frekvensområde hvor hver enkelt finner det de trenger for å våkne opp og treffe valg i harmoni med sitt innerste vesen. Opptøyer i møte med den globale økonomiske krisen er bare den unnskyldningen som den skjulte hånden vil ha som påskudd for å vedta unntakslover nok til å etablere den internasjonale politistaten vi i dag ser konturene av. Hver enkelt kan isteden gjøre det mest kraftfulle som det er i menneskelig makt å gjøre - uten å gi til syne noe mål. Selv en meditasjonskampanje med millioner av mennesker er usynlig. Det første skrittet er å ta en titt på hvordan bevissthet og energi ”virker” og hvordan vi kan bruke den kunnskapen.

We’re playing those mind games together
Pushing the barriers planting seeds
Playing the mind guerrilla

(John Lennon.“Mind Games”.)


The Matrix
Det folk flest vet er det de har blitt lært. Fra barnehage til doktorgradsnivå blir vi matet informasjon som vi strukturerer vår verdensforståelse med. Vi blir lært ”fakta” og trent til å gulpe dem opp på eksamen, i jobb, og i møte med ethvert spørsmål. Folk flest stiller egentlig aldri spørsmål; både åpne og skjulte sanksjoner møter den som stiller spørsmål. Kontroll av kunnskap har alltid vært i viktig. Gjennom hundreder av år var ”Sannheten” voktet av Den Hellige Inkvisisjonen utrustet med Malleus Maleficarum. I dag er ”Sannheten” voktet av Den Vitenskapelige Inkvisisjonen utrustet med Codex Alimentarius.

Hvorfor har sjamaner, urtekyndige, jordmødre og naturfolkenes Hellige personer - konsekvent over hele verden - vært primære mål gjennom hele den indoeuropeiske ekspansjonen? Hvorfor har de blitt systematisk latterliggjort, isolert og drept? Det ville kanskje være dumt av dem som konstruerer virkelighetsfernisset å la mennesker som vet, gå fri.

Hver dag, hvor enn vi snur oss, blir vi bombardert med informasjon. Persepsjonsfabrikker - vitenskap, religion og utdanning (”sannhet”); aviser, radio og TV (”nyheter”); blader, bøker, musikk og film (”underholdning”), har i ulike forkledninger jobbet hardt gjennom generasjoner. Den skjulte hånden gjør hva som helst for å holde våre tanker og følelser opptatt med å prosessere informasjon. Vi blir pepret med stadig sterkere stimuli - som et hvert narkotikum avtar effekten over tid. Kroppene våre stimuleres kontinuerlig til å abstinere etter det neste ”skuddet”. Det spiller ingen rolle om ”skuddet” er sex, mat, dop eller sport.

Ego (hjernens falske selvbilde) søker alltid etter å bli klappet på hodet, fordi vi konstant blir minnet om at vi ikke strekker til. Vi er lett bytte for følelsesmessige avledning. Er vi i ro, bare for et øyeblikk, vil gammel ubearbeidet sorg og frykt overvelde oss. Vi gråter for våre tapte liv - i forhold til hva de skulle ha vært. Hva verre er, vi kunne komme til å tenke og stille spørsmål.

Frykt er det dominerende stimulus. På en eller annen måte kultiverer alle de stimuli den skjulte hånden bombarderer oss med frykt. Frykt er fravær av kjærlighet. Alle våre handlinger er enten motivert av kjærlighet eller frykt. Graver du dypt nok er den innerste motivasjonen alltid enten eller. Når de kan dytte oss fra hjertet til frykt, vinner de.

Nådestøtet er markedsføringen av hierarkiet som naturens orden. Det lar oss fremstå som fremmede i en fiendtlig verden, maktesløse og uforstandige. De vil ha oss til å tro at vi ikke kan stole på våre hjerter. Som hjelpeløse offer må vi passivt håpe at den vi har gitt vårt håp, Kvisling, Supermann eller Gud - fritt valg - frelser oss. Hierarki er en kulturell kreft skapt av frykt. Det vokser ved å ta fra oss vår kraft, vårt ansvar (evne til å svare på en utfordring). Steg for steg gir vi fra oss vår autonomi i takt med at de skaper nye trusler vi må frelses fra.

Dette ytre skremmebildet skaper et rift mellom hva vi ser på utsiden og hva vi vet i våre hjerter. Dette er kampen mellom hvem vi er ”i hjertet” og hvem utsiden gir oss lov til å være. Denne divergensen er den innerste årsak til enhver lidelse. Problemet er vanskelig å identifisere, og kyndige healere har blitt systematisk drept gjennom generasjoner. Noe er galt i våre liv, men vi vet ikke hva. De fleste er det ikke bevisst, men våre hjerter vet at vi står overfor en trussel mot vår eksistens. Stikk eller kjemp. Hvis du vil sloss, men du er ikke i stand til å identifisere trusselen - eller hvordan du skal bekjempe den - så kommer angsten krypende. Føler du deg overveldende truet, og overlevelsesinstinktene dine skriker ”Stikk!”, men du ser ikke trusselen og kan derfor ikke komme deg unna, da synker du ned i depresjonen. Angst og/eller depresjon er del av hver eneste sinnslidelse. Når den indre dissonansen blir så sterk at den knuser evnen til å forstå og leve i den virkeligheten vi erfarer - så kommer de morsomme mennene i de rare hvite frakkene…


Spørsmålet
Vi lyver ofte for oss selv for å bevare verdensillusjonen. Dette er en forsvarsmekanisme vi har utviklet for å unngå represalier for å stille rett spørsmål og gi feil svar. Vi bruker den for å unngå frykten som siver opp fra avgrunnen som adskiller hvem vi i sannhet er og hvem vi får lov til å være. Vi tolker alt vi erfarer slik at det passer med vår virkelighetsforståelse - det som ikke passer blir ubevisst filtrert ut. Dette kalles kognitiv dissonans.

Svar lukker skjelneevnen. Spørsmål åpner den. Følg spørsmålet. For virkelig å lære, så må vi hele tiden stille spørsmål - ved alle våre svar. Vi må velge å leve uten absolutt sikkerhet. Vi må revurdere hver eneste ”sannhet” når ny informasjon eler innsikt kommer til oss. For å få til dette, så må vi erkjenne muligheten for at verden er annerledes enn vi har trodd. Vi må være villig til å møte vår frykt og gå gjennom den inn i ukjent land. Alle sider ved livet kan ses fra uendelig mange sider, og det kan godt hende at det er en virkelig fantastisk side vi har til gode å se. Med tiden blir frykten erstattet av nysgjerrighet og glede når verden blomstrer som en mye mer spennende plass å være.

For å ta tilbake vår kraft må vi ta fullt ansvar for alt vi er, for alt som hender i våre liv - inkludert det som vi ikke liker og som vi må ”se” for å kunne endre. Troen på tilfeldigheter er en illusjon utviklet for å unngå ansvar. Alt som gir gjenklang (vekker følelser) er brakt til vår bevissthet av en grunn, det ”gode” så vel som det ”onde”. Å akseptere absolutt ansvar er en fundamental beslutning. Ved å gjøre det tar vi tilbake eierskap over enhver omstendighet i livet. Med det kommer makten til å velge endring, så vel som å endre valg. I åpningen av sin bok Choices and Illusions, så gjengir Eldon Taylor fra J. Krishnamurti: “Choice is an illusion. Do I do this, do I do that – all of this is confusion. I can only choose when I’m confused. When I know clearly, there is no choice”. Så fortsetter Taylor med vitenskap: “Thirty years ago, Benjamin Libet showed that there is activity in the subconscious within milliseconds before a conscious thought occurs. In other words, our so-called conscious thoughts are given us by our subconscious”. (2)

Rydd opp i dine inntrykk. Sett deg selv fri fra så mye som mulig av den eksterne støyen - det er stort sett søppel uansett. Fyll din tid selektivt. Tid er en ressurs - derfor tidsklemma. Din oppmerksomhet er en ressurs. Markedsføring handler om å fravriste deg så mye tid og oppmerksomhet som mulig. Vi burde bruke begge ressursene med overlegg.

Ta ut søpla. Spør deg selv: hvem sin ide gjentar jeg nå? Hvem sin tanke er dette? Hvor lærte jeg denne følelsesreaksjonen? Hvorfor hungrer kroppen min etter sukker? Hvorfor jogger jeg? Gjør jeg dette fordi jeg har lyst til det? Ei svært klok kvinne oppdaget en gang, etter at hun var ferdig utdannetg, at hun ikke hadde egne tanker. Alle tankene var sitater hun hadde lært. Hun var smart og begynte umiddelbart å analysere sine tanker og reaksjoner for å finne sine egne. Klangbunnen er hjertet - dine tanker vil gi en resonans i hjertet - en følelse av ”ja” eler ”nei”.

De nordamerikanske indianerne har ”Vision Quest”, sin søken etter innsikt. I Way of the Peacefull Warrior(3) måtte Dan Millman sitte på pansret av en gammel bil til han hadde funnet en genuin innsikt. I Edda beskrives hvordan Odin blir gitt runene i et heller ekstremt Vision Quest - ni dager og netter hengende fra et tre uten mat eller drikke. Det er en utfordring. Et annet menneske kan oppleve det som en stor utfordring å sitte stille, alene ved kjøkkenbordet i fem minutter uten å gjøre noe - ikke spise eller drikke, ikke lese, strikke, synge eller tromme med fingrene.

Poenget med øvelsen er å fjerne ytre stimuli og slik skape et stille rom hvor det som er på innsiden blir synlig. Meditasjon i stillhet, uten mantra eller musikk er en god basisøvelse. Innimellom er ei helg eller ei uke alene - uten bøker, musikk og andre stimuli - en veldig god idé. Dette er ikke en vanlig hyttetur. Poenget er å minimalisere eksterne inntrykk, og å gå seg en tur forkludrer det. Det kan også hende at du vil faste, helt eller delvis, om du kjenner deg selv godt nok til å ta ansvar for det. (Å avstå fra mat, og noen ganger drikke, er et svært kraftig verktøy du ikke skal ta lett på. Hvis du ikke vet hva du gjør så kan det faktisk være farlig gitt de høye nivåene av gift i de fleste kropper i dag. Det kan hende du vil avgifte først, og skaffe deg kunnskap om ernæring og faste.)

Se hva som skjer - din underbevissthet vil forsøke å avspore deg med alle knep den kan. Den vil prøve avledningsmanøver med tanker, følelser og spenninger. Bare observer. Hvilken følelse er dette? Hva tenker jeg på nå? Hva er denne kløen i låret? I alle tilfeller bare observer et øyeblikk om det er noen minner, bilder, tanker, følelser eller spenninger. Anerkjenn det du finner og gi slipp på det mens du puster ut. Tilgi mens du puster ut. Fortsett så lenge det er nødvendig - bare gi slipp på alt. Gråt og skrik og få det ut! Pust ut tankene, følelsene og spenningene i kroppen. Dette er en selvhelingsteknikk, en tankehandling. Til å begynne med er det som å trene en ubrukt muskel. Ved å skape ytre stillhet og sortere dine tanker, følelser og spenninger så går du veien tilbake til din indre stillhet. Der oppdager du hjertet ditt, og lærer ditt sanne selv å kjenne.

Lytt til hjertet ditt. I begynnelsen er det lettere i stillheten. Etter hvert som du får trening så kan du gjøre det på et øyeblikk, uanset hvor du er, bare ved å flytte ooppmerksomheten til hjertet et øyeblikk. Senere er denne forbindelsen alltid bevisst - du vet øyeblikkelig. Som med alt, så vil noen få til dette med en gang mens andre får det til litt etter hvert. Vi er alle unike, og ingen er ”bedre enn”.

En følelse som sitter fast i kroppen utsetter deg for risiko. Følelser er energetisk smittsomme, og undertrykte følelser er ustabile. Du kan noen ganger se det når et lykkelig menneske kommer inn i et rom fult av folk - den glade følelsen sprer seg. Det er på samme måte med alle sterke følelser, synlige eller ikke. Så lenge du har undertrykte følelser vil du bli trukket inn i situasjoner som lar deg utforske dem på nytt. Alle slike hendelser vil slå gnister for å få din oppmerksomhet. Enten slår du utover mot den underbevisst sansede trusselen med sinne som skalkeskjul for frykt (kjemp), eller så følger du flokken utfor stupet når den får panikk (flykt). Hver gang du reagerer istedenfor å gi slipp så legger du til søppelsamlingen. Disse eksplosive forsvarsutbruddene vil sakte men sikkert tilta inntil du slutter å re-agere den rollen du spiller og begynner å rydde på innsiden.

Når du har tatt denne jobben, så vil du ikke lengre være re-aktiv og du kan begynne å sanse følelsessignaler fra andre. Om du ser deg rundt, så kan det til og med hende at du kan få øye på det mennesket som ”kringkaster”. Når jeg snakker med mennesker så kan jeg noen ganger føle hva de føler, men disse følelsene setter seg ikke fast. Dette er den virkelige betydningen av ordet empati. Du kan til og med ”lytte” til steder eller ting, til ideer eller hva som helst du måtte ønske. Alt har en resonans - en følelse. Om noe slår gnister - en følelse, spenning eller tanke; enten som involverer meg sterkt, sitter igjen i kroppen eller kommer opp som gjentagende tema - da vet jeg at det er på tide å bære ut mer søppel. Det er mer igjen. Det er mitt ansvar, det er mitt ansikt i speilet - situasjonen er, eller var, bare en katalysator. Jeg må finne den ”sannheten” min underbevissthet tror på og gi slipp på den.


Nøkkelen
Vi er ikke våre tanker - tanken er et verktøy til sortering og organisering av informasjon. Vi er heller ikke våre følelser - disse er verktøy for navigasjon når de ikke er vårt ansikt i speilet. På samme måte er vi heller ikke våre kropper - disse er verktøy til bevegelse, en holografisk romdrakt for en sjel til å utforske det å leve på Moder Jord - en jorddrakt. Vi er unike gnister av Uendelig Kjærlighet, uadskillelig fra kilden. Vi er udødelige sjeler: bevissthet. Døden er en illusjon. Folk som vet dette er svært vanskelig å tvinge: døden er ingen trussel - men å gå på akkord med hjertet er det. JEG ER.

Åpne hjertet og la Uendelig Kjærlighet flomme inn i deg direkte fra kilden. Det er energi, det er kreativt potensial, og det er liv. Du er i live, så du gjør det alt. Men, kan hende at du kan utvikle deg noe - hvis ikke hadde du ikke hatt behov for å være her; kroppen din ville vært død og sjelen din ville sett etter en annen læresituasjon et sted i universet. Uten liv kan ikke materie være. Liv, Uendelig Kjærlighet, er kraften som holder denne drømmen vi kaller ”virkelighet” sammen. Med bevissthet gir vi - og alle andre livsformer - den form. Kvantefysikere har visst dette i tiår. Sjamaner og mystikere har visst dette alltid.

Livslinja til jorddrakten kommer inn til hjertechakraet, et energetisk punkt nært det fysiske hjertet. Dette er hvor en sjel springer ut i sin jorddrakt. Pust inn Uendelig kjærlighet direkte fra kilden. La det gjennomstrømme alt du er. Når du puster ut alle tankene, følelsene og spenningene nevnt tidligere, så fyll deg med Uendelig Kjærlighet på innpust. Dette er en kraftig teknikk. Den er en enkel viljeshandling.

For de av dere som er fortrolig med meditasjon, healing eller lysarbeid, så vær oppmerksom på dette: forbindelsen fra rotchakra og ned (til Moder Jords hjerte) og fra Kronechakra og opp (til Universets hjerte) er egenskaper ved jorddrakten. Din sanne kraft springer frem i hjertet. Alle sekundære kilder for informasjon og energi bærer en risiko for infiltrasjon. Lytt til hjertet. Unngår mantraer, de er ofte problematisk. Mange hindrer deg å nå den indre stillheten fordi du bare skifter den indre tankestrømmen til en annen frekvens - gjentagelsen av mantraet. Dette skaper en tankepause men ikke en forløsning. På det verste åpner et mantra en forbindelse til noe ukjent, hvilket de fleste initieringer også gjør. Det er ikke gull alt som glitrer, og ikke alle som er usynlige kommer i kjærlighet. Vær varsom, dette er uoversiktlig farvann. Lytt til hjertet. Om du ser en ”god” visjon mens hjertet sier ”nei”, så stol alltid på hjertet. Strål Uendelig Kjørlighet på ”det”. Du er Uendelig Kjærlighet. Det er ikke noe du kan bli avskåret fra eller nektet adgang til. Du kan glemme det, forbindelsen kan være gjemt av en illusjon, eller den kan være innskrumpet av lite bruk - men den er alltid der. Når du med forsett begynner å åpne for Uendelig Kjærlighet, så forsterkes forbindelsen, slør forløses og kapasiteten øker. Til og med Bibelen har fått dette med seg: ”Ingen vil kunne si ’se her er det’ eller: ’Der er det’. For Guds rike er inni dere.” (Lukas 17:21) Men religionene ser ut til å ha glemt denne lille detaljen - til det punkt at oversettelser plir rettet på. Mange oversettelser, inklusive den norske, endrer oversettelsen fra ”inni dere” til ”iblant dere” - Hvorfor? ”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” (Efeserne 6:12). Skriftlærde og fariseere jobber ufortrødent videre (Mat 23:13).

Det du gir oppmerksomhet gir du kraft
“When I lived in Las Vegas, my local post office was always jammed with patrons. They all seemed in a hurry, and the clerks were absolutely rude. Many times heated arguments erupted between patrons and staff. I decided to try a little experiment. ‘What would happen if I just smiled and beamed light to all of these people?’ I thought. Every day for at least two weeks when I stopped to pick up my mail, I did my best to focus light on all. One day the oldest and grouchiest of the postal clerks, whose line I was queued in, looked up and said, ‘Hello, Dr. Taylor.’ There was a smile on his face and in his voice. From that day forward, every clerk in the office spoke and smiled, laughed and joked with me. Everything had changed. They were still snippy with other patrons for a while, but the smile and the light had paid off. Somehow, unconsciously even, they identified me with warmth and love. Within a few months this post office and its employees were as warm and friendly with everyone as any I have ever visited” (Taylor (2), pp. 73-74).

Det spiller ingen rolle om du sloss for eller mot. Om vi lar vår rettferdige harme flomme over fienden og slår av hodet hans med all vår makt, så forårsaker dette en hydraeffekt - vi kutter av hodet, og det dukker straks opp tre nye hoder. Vi har fortalt universet at vi vil kjempe mot hydra, og universet gir oss det vi ber om. Denne loven er absolutt - det er konkret årsak som forårsaker konkret virkning. Vi har mange munnhell som minner oss om dette, som det norske ”like barn leker best” og ”det vi gir oppmerksomhet gir vi kraft”. Mange har blitt oppmerksom på loven om tiltrekking gjennom bøker som “The Secret”. Det er en begynnelse. Men, det innebærer også en fare for at mange bærer brensel til menneskehetens krematorium. Hvorfor vil vi ha en flott ny bil? Hvorfor vil vi gjerne være millionær? Våre begrunnelser kan virke høyst rimelige, men tenk igjennom hvilken pris må verden betale for å gi oss disse nye lekene. Hvilken måleenhet duger for å vurdere ekstrem suksess i en skinnsyk verden? Det å takke noe inn i verden er mye mer kraftfullt enn å ville det på plass. ”Takk” bærer en helt annerledes kvalitet i seg enn imperativet ”gjør det”(4) Denne virkeligheten handler ikke om å bruke viljen til å tvinge noe på plass (det er fryktens som fokuserer på en mangel), men om å elske (ha oppmerksomhet på) det som gjør oss glad.

Så har du fenomenet indirekte manifestering. Dersom du vil være snill og god og visualiserer at du gir til de fattige, så skriver du inn rollen ”fattig” i din verden. Ved dette bidrar du til fattigdom så du kan være gavmild. For all del, visualiser deg gjerne som gavmild og omsorgsfull, men ikke sett scenen. Overlat det til Uendelig Kjærlighet. Takk Moder Jord for den overfloden hun skaper til alle!

Så til ubevisst manifestering. Det er en grunnleggende kvalitet ved den virkeligheten vi her lever i at den fortløpende skaper situasjoner for læring. Det kan hende at en stor del av det som gjør det attraktivt for en udødelig sjel å inkarnere i dette levende rollespillet er å erfare og lære - vokse innenfra. Hver eneste frykt vi bærer i oss vil skape gjentagende anledninger til å møte nettopp det. Når vi forløser den frykten og fokuserer på det vi vil ha, så vil det vi elsker skape stadig nye muligheter for å oppleve det - og utvikle det!

I våre liv her på Moder Jord, så er vi magneter innstilt for å trekke till oss, og handle i, ideelle læresituasjoner. Jeg tror det er lurt at vi tar bedre kontroll over hva vi trekker till oss og hva vi støter fra oss. Vi har diskutert tanker og følelser. Vi har også kroppen, jorddrakten. En kropp fylt med syntetisk giftig søppel, eller en kropp av levende økologisk mat, vil hver tiltrekke sin kvalitet. Det folk flest tror er ”mat” i våre dager er en svært stor og kritisk årsak til sykdom. Å sette seg inn i kunnskap og ta absolutt ansvar for alt du putter i munnen er en nødvendig del av det å ta helsen tilbake. ”The Sunfood Diet Success System”(5) av David Wolfe, og ”Detox Your World”(6) av Shazzie er meget gode plasser å begynne å lete. Det er også lurt å lese Jim Humble’s ”Breakthrough” og teste ut MMS(7).

Vi står overfor en global konspirasjon som er nær ved å feste et totalitært grep på denne planeten. Vi sprayes med chemtrails fra fly, stråles med mobilmaster, TETRA og HAARP, Codex Alimentarius er i ferd med å tømme maten for mat mens det er fritt frem for å tilsette gift. De totalitære lovene drives igjennom nasjonalforsamlinger verden over uten at de folkevalgte forstår hva som skjer. De mørke kreftene bak begynner å bli svært synlige. Tidevervet er her. Trenger vi egentlig en ny avling Hydraer? Trenger vi egentlig å skrive inn roller som krever fiendtlige aktører? Trenger vi egentlig å smelte mer av denne planeten ned til skillemynt?

Det er viktig å forstå hva vi ikke vil, men bare så vi kan identifisere og reflektere over hva vi vil. Hvis vi ikke vil ha krig, kan det hende vi vil ha fred. Hvis vi ikke vil være slaver, kan det hende vi vil omfavne hver eneste frihet vi kan finne - det vil si å ta fult ansvar for alt i våre liv. Hvis vi ikke vil ha sult, så må vi visualisere overflod på Moder Jord og takke for hennes overflod!

Hver tanke og hvert valg er en skapende handling. Skaper du din erfaring i kjærlighet eller frykt? Lytt til hjertet ditt og lev etter det. Hold blikket på det du vil ha. Fokuser på frihet, mangfold, glede og kjærlighet. Takk Uendelig Kjærlighet for det Pust ut alt annet. Når du ser chemtrails, kjenner den elektromagnetiske strålingen, ser den skjulte håndens manipulasjon, eller andre ”vil ikke” - pust ut og tilgi kjeltringene. Skift fokus og strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord, en livskraftig, sunn, glad og fri planet bugnende av overflod. Den indianske bønnen til den åndelige krigeren har aldri vært viktigere: “I ask this, not for myself alone, but so that all the People may live”. ”The People”, folket, inkluderer alle som lever på denne planeten - dyr, plante og mineral, så vel som Moder Jord selv og de vesenene som lever utenfor frekvensområdet til de fem fysiske sansene. Når du bruker denne bønnen lytter Uendelig Kjærlighet nøye.

Fokuser på kjærlighet. Fokkuser på liv. Fokuser på frihet. Fokuser på overflod. Uten kjærlighet er ikke liv. Mye har blitt kalt kjærlighet, men uten frihet visner livet hen og dør. Dette betyr at frihet er uadskillelig fra kjærlighet. Alt som begrenser frihet er ikke kjærlighet og har derfor sin opprinnelse i frykt. Med tre enkle spørsmål kan du lodde hva som helst: Fremmer dette kjærlighet? Fremmer dette liv? Fremmer dette frihet? Du trenger ”ja” på alle tre spørsmålene, selv et ”nei” viser at noe ikke er som det skal. Husk å la hjertet svare - hodet er kun kvalifisert til å spørre.

Absolute elsewhere in the stones of your mind
Yeah we’re playing those mind games forever
Projecting our images in space and in time

(John Lennon. “Mind Games”.)


Hjerter frem i front
Masseskapelse vil få en slutt på masseødeleggelse. Bare Uendelig Kjærlighet kan helbrede endelig frykt. Ett menneske som bevisst stråler kjærlighet fra hjertet er mye sterkere enn hundrevis som lever i frykt (og, med øvelse, sterkere enn tusener). Frykt er fravære av kjærlighet, og har ingen kraft i seg selv. Mørke er fravær av lys. Det kan ikke være mørke der det er lys. Når ytre autoriteter svindler oss for vår kraft, så tørker det meste bare inn. Hjertet er ikke lengre med. Det er bare små drypp av vårt egentlige potensial som gir kraft til fryktens illusjon. Den speiler fravær av kjærlighet - en illusjon av maktesløshet. Frykt er en illusjon av adskillelse fra Uendelig Kjærlighet. Vi er Uendelig Kjærlighet og kan derfor ikke være adskilt oss selv. Men vi kan leve en slik illusjon. Den skjulte hånden skaper ved å narre oss til å gruble over det vi ikke vil ha mens den skjuler spillereglene. Det hele er kun et bedrag. De bruker sin begrensede kraft til å manipulere oss til å skape vårt eget helvete. Vi lar det skje ved å la dem fylle hjernen med deres tanker, manipulere følelsene til kronisk usikkerhet, og ukritisk fylle kroppene våre med gift istedenfor mat. Det er innenfor vår makt å endre dette. Lett. Hvorfor tror du hodeskaller er på moten - selv på tøy til førskolebarn?

Det er på tide å mobilisere John Lennons ”millions of mind guerrillas”. Jeg har skrevet denne artikkelen som et verktøy til masseskapelse. Det er kun et valg - handlingen å stråle lys, Uendelig Kjærlighet, til Moder Jord. Takk henne for at hun er paradis. Hver gang du ser noe du ”ikke vil” - pust det ut og la det fare, så finner du ut hva du ”vil” og stråler Uendelig kjærlighet på det. Gi slipp og tilgi. Vi kan hjelpe Moder Jord å bli paradis igjen. Det er bare å vri den mentale bryteren og åpne hjertets sluser. Du kan gjøre det hvor som helst. Hver gang du gjør det, blir du litt sterkere. Gjør det så ofte som det trengs, så lenge som det trengs. Selv i det mørkeste fangehullet kan du puste vekk veggene, sammen med alle ”vil-ikke-ne” som regisserte den livserfaringen for deg. Strål Uendelig Kjærlighet til deg selv, og takk for at du rusler rundt fri og glad med hele ditt hjerte.

Putting their soul power to the Karmic wheel
Keep on playing those mind games forever
Raising the spirit of peace and love

(John Lennon. “Mind Games”.)

Fortsett med å gjør det du gjør best for å gjøre denne kloden til et bedre sted. Fokuser på dine sterke sider. Følg din drøm. Hva vil du egentlig? Vi har alle ulike evner, og kan bidra på forskjellig vis. Alt er viktig. Hva du en gjør, strål Uendelig Kjærlighet - i hvert ord du skriver og snakker, i avdekkingen av hvert tema du undersøker, til et”vil” når du ser et ”vil ikke”, til alt du skaper og alle du møter. ”Stem” med hver krone du bruker og hver handling du gjør. Fremfor alt, strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord og se alle som lever her våkne, frie, glade og strålende Uendelig Kjærlighet. Si takk. Det er en tanke. Det er en handling. Det er viljen til å åpne for hjertets kraft og “shine on, like the moon and the stars and the sun” (John Lennon. “Instant Karma”).

For femten år siden, på blanke formiddagen, satt jeg på bussen. Bussen var full. Det var en sverm unger fra en barnehage, mange eldre på vei til byen, noen studenter, og to fylliker. Fyllikene begynte å krangle, og snart hadde hver av dem grepet den andres krage og sto med den andre neven knyttet og klar til å slå. Hadde de sloss ville mange andre blitt skadet. Jeg satte en vegg av Lys mellom dem og bestemte at gjennom den fikk bare kjærlighet passere. Umiddelbart begynte begge å be om unnskyldning i munnen på hverandre. Det var første gangen jeg brukte Lys på den måten. Jeg stoppet de negative reservoarene deres fra å reagere med hverandre. Jeg var rystet - det virket! Uendelig Kjærlighet strømmer fra våre hjerter, men vi kan gi livskraften form og hensikt med våre tanker, vår oppmerksomhet og vår intensjon. Velkommen til Moder Jord, en planet strålende av Uendelig Kjærlighet.


Referanser
1. Carol Hiltner. “The Breathing of the Earth”. The Dot Connector, #1, p. 64. Available as free PDF at: thedotconnector.org.
2. Eldon Taylor. "Choices and Illusions: How Did I Get Where I Am and How Do I Get Where I Want to Be?" Illustrated ed. Hay House, 2007. ISBN 1401918538.
3. Dan Millman. "Way of the Peaceful Warrior: A Book That Changes Lives". Revised ed. HJ Kramer – New World Library, 2000. ISBN: 0915811898.
4. Masaru Emoto."Messages from Water: The First Pictures of Frozen Water Crystals", Volume 1. Hado Publishing, 1999, pp. 91 & 102. ISBN 4939098001.
5. David Wolfe. "The Sunfood Diet Success System". 7th ed. North Atlantic Books, 2008. ISBN 1556437498.
6. Shazzie. "Detox Your World". 3rd edition. Rawcreation, 2007. ISBN 0954397703.
7. To check out MMS, go to miraclemineral.org for information and read Jim Humble’s book, "Breakthrough" (2006, ISBN 100979288444). See also: The Dot Connector, #1, available as free PDF at: www.thedotconnector.org.

Select resources
Debbie Ford, "The Dark Side of the Light Chasers". Riverhead Trade, 1999. ISBN: 1402828918.
David Icke, "Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is Illusion". Bridge of Love Publications, 2005.
ISBN: 0953881067. www.davidickebooks.co.uk.
Stanley Milgram, "Obedience to Authority: An Experimental View". New edition. Pinter & Martin, 2005. ISBN: 0953096475.
F. David Peat, "Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind". Bantam Doubleday Dell Publishing, 1987. ISBN: 0553343211.
F. David Peat, Blackfoot Physics: A Journey into the Native American Universe. Fourth Estate, 1995. ISBN: 1857023315.
Jeff Schmidt, "Disciplined Minds". Rowman & Littlefield Publishers, 2001. ISBN: 0742516857.
Hyemeyohsts Storm, "Seven Arrows". Reissue edition. Random House USA, 1988. ISBN: 0345329015.
Hyemeyohsts Storm, "Lightningbolt". Reprint edition. Ballantine Books, 1997. ISBN: 0345361423.
Dr. Jack Tips, "Passion Play". BookSurge Publishing, 2008. ISBN: 0929167201. You might want to visit MindMovies.com for a powerful manifesting tool.
Månedens essens
Light Warrior er lyskrigerens viktigste venn. Den gir deg kraft til å stå i deg selv i møte med verden - og med deg selv. Den hjelper deg med kraft til overvinne egene skygger og mørke krefter.

Månedens essens legger vi ved gratis til alle som kjøper på nett for minst kr. 500.-

HANDLEKURVEN
Handlekurven er tom

The Dot Connector magazine