Tell-a-friend     Norsk   English   Deutch  

Hjem
English
Essenser
Behandling
Betaling
Kurs
Orgonitt
Mat
Bøker
Artikler
Informasjon
Mobilizing the Mind Guerrilla
Mobilisering av tankekraftens gerilja
Orgonitt
Codex Alimentarius
Økologisk Mat
Økologisk mat i det offentlige rom
Svinaktig farlig svindel
Vitaminer
Nyhetsspeilet.no
Menneskemerking
Ordbok
Paradigme
Om oss
Vi anbefaler


Brukernavn:
Passord:

DEN STORE ORGONITT AKSJONEN
© Lars Roger Moe, www.LivingEarthAlchemy.com
Denne artikkelen kan fritt gjengis så lenge den er hel og uavkortet, og forfatter med nettside er kreditert. Det oppfordres aktivt til spredning av denne kunskapen.


Last ned artikkelen som PDF [Blir lagt ut etter at siste del av artikkelen er på plass.]
(med flere bilder og illustrasjoner)

Hva er Orgonite?
Den taktiske utplasseringen av Orgonite ved å kaste, gjemme eller grave det ned nær kilder for elektromagnetisk stråling - som mobilmaster, kringkastingstårn og atomreaktorer - har en kraftig og merkbar effekt. Orgonitt kan med fordel også plasseres på energipunkter og der jordas meridianer krysser i naturen. Disse stedene er overraskende lette å finne, siden det ofte er mastetrær å finne der - om det da ikke av står en kirke der fra gammelt av.

Når orgonitt er plassert ut i et område så får man ved selvsyn se at jordas livskraft blir dramatisk forsterket. Himmelen blir klarere og får tilbake den dype blå fargen som vi husker fra vår barndom, komplett med normale hvite skyer. Vannforurensningen reduseres slik at det er synlig for det blotte øye. Tørke reverseres. Stemningen, frekvensen, i et område forbedres dramatisk - Folk blir snillere, gladere og mer tolerant. Naboer blir enten vennligere eller flytter plutselig fra byen. En fornyet følelse av håp begynner å gjennomstrømme nabolaget. Folk rapporterer at plantelivet er frodigere der de har gravd ned orgonitt i kjøkkenhager og kjerr. Klarsynte forteller at naturens devaer kommer sterkere på banen igjen og blir mer aktive på stedet, sammen med moder jords egen kraft og englene, og bruker energien som orgonittene skaper konstruktivt til heling av naturen.

Denne taktiske utplasseringen av orgonitt kalles ”gifting”. Det er ingen som betaler noen for å plassere orgonitt der det trengs - vi som deltar gir vår gave til livet på jorda. Engasjerte og målbevisste ildsjeler rundt om i verden lager nå orgonitt i garasjer og bakgårder. Vi gir bort våre gaver til alle mobilmaster, radiosendere og andre strålingskilder i våre nærmiljøer. Denne artikkelen forsøker å gi deg svar på hvorfor - og hvordan. De lett merkbare effektene gir de som deltar virkelig tro på egen evne til å gjøre en forskjell. Prøv selv og se hva som skjer.


Kort om Orgone forskning
På 30 og 40-tallet var Dr. Wilhelm Reich i stand til å identifisere og måle eksistensen av eterisk energi - livsenergi, chi, ki, etc. - ved hjelp av en modifisert geigerteller. Han kalte denne energien Orgone.

Dr. Reich fant at ved å legge alternerende lag med glassfiber (organisk materiale) og stålull (uorganisk materiale) så kunne han samle og konsentrere orgone. Han oppdaget at orgone har to motsatte kvaliteter. En livgivende positiv form (POR) og en dødelig (DOR).

Reich konstruerte orgone akkumulerende bokser som han kalte ”oracs” ved å bruke dette enkle prinsippet. Han lyktes med å helbrede sine pasienter fra ulike plager, inklusive ulike kreftformer, ved å la dem sitte inne i en ”orac” gjentatte økter.

I 1986 publiserte forskere ved Universitetet i Marburg, Tyskland, resultatet av en blindstudie som viste at 30-minutter behandling med orgone-akkumulator forårsaket konsistent positiv psyko-fysiologiske effekter. Det var ingen slik effekt blant dem som ble behandlet med en kontrollenhet bygget av 100% glassfiber. De tyske forskerne uttalte ”the results received in our investigation furnish evidence for the assumption that the physical properties of the orgone accumulator and its psychophysiological efficacy on human organisms, postulated by Reich and his associates, factually exists.” [Müschenich, S. & Gebauer, R.: "Die (Psycho-) Physiologischen Wirkungen des Reich'schen Orgonakkumulators auf den Menschlichen Organismus [The (Psycho) Physiological Effects of the Reich Orgone Accumulator]", University of Marburg (W. Germany), Department of Psychology, Dissertation, 1986.]

Reichs arbeid ble fulgt opp utover 1960 årene, særlig Sovjetiske forskere som Dr. Nikolai Kozyrev (1908-1983). Kozyrev beviste vitenskapelig at slike usette energier faktisk finnes overalt rundt oss. Kozyrevs arbeid bekrefter både Reich’s forskning og empirisk erfaring med Orgonitt. Hans forskning var unndratt offentligheten frem til Sovjetunionens fall fordi den røde arme utviklet praktiske militære applikasjoner som utnyttet eterisk energi (såkalt ”torsion field” teknologi).

I fotefarene til Reich og Kozyrev fulgte tusener av forskere fra begge sider av Jernteppet. Over flere generasjoner har de sakte tvunget hovedstrømmen av vestlig vitenskap til å motstrebende anerkjenne at det finnes et universelt usett energimedium. Det benevnes ”mørk materie”, ”Vacuum flux” eller ”null-punkt energi”, avhengig av hvem du spør. Det er alminnelig forstått blant orgonittentusiaster at dette er det samme som Reich kalte ”orgone”. En healer eller en sjaman forstår at dette handler om den underliggende magnetismen i alt liv, i alt som er, den kraften som holder den fysiske virkeligheten sammen.


Utviklingen av Orgonitt
Reich bygde sitt laboratorium, kalt Orgonon, på landsbygda i Maine, USA, fordi stedet den gang var svært isolert fra kilder for ”dødelig orgone”. Reichs akkumulatorer samler DOR og POR uten sortering, så det å bruke en av hans orgone akkumulator nær kilder for DOR (som atomreaktorer, radiotårn, etc.) vil kunne skade den som får behandling.

I år 2000, oppdaget et par ved navn Don og Carol Croft, gjennom internettforskning og empirisk observasjon, at ved å blande katalysert organisk harpiks basert glassfiberepoksy (engelsk: polyester resin) med uorganisk metallspon, og deretter støpe det i små former, som pappbegre og muffinsformer, ble det skapt en substans som tiltrakk seg energi slik som Reich’s akkumulatorer.

Carol Croft har en sterk evne til å sanse eteriske energier. Hun forsto betydningen av dette funnet og tok det et skritt videre ved å tilsette små kvartskrystaller til miksturen for kvartsens evne til å effektivt samle, omforme og avgi eterisk energi. Slik fant hun opp en substans som er en høyeffektiv DOR til POR (negativ til positiv) energiomformer. Denne substansen kalles i dag orgonitt, fordi den balanserer og renser det Dr Wilhelm Reich kalte ”orgone” og slik æres han for det pionerarbeid som ga grunnlag for utviklingen av orgonitt.

Når orgonitt er innen rekkevidde av en DOR kilde, så vil den effektivt og fortløpende omforme den negative energien til POR. Dette vil i klartekst si at tilstedeværelse av orgonitt snur kringkastere av negativ energi til kringkastere av positiv energi uten at disse kringkasterne på noe vis kan motstå dette. En orac tiltrekker dødelig orgone så vel som positiv, og gjør ingen forsøk på å omforme eller filtrere negativ energi. Dette gjør en orgonitt kontinuerlig i kraft av seg selv og er derfor et viktig fremskritt. Harpiksen i orgonitt krymper når den hardner, og setter derved et permanent press på kvartsen inni. Dette skaper en piezoelektrisk effekt i krystallen, den blir elektrisk polarisert. Det antas at dette er årsaken til at orgonitt fungerer så godt.

Snart begynte Don Croft å publisere rapporter om de erfaringene han og hans kone gjorde seg. De hadde anbragt små enheter med orgonitt nær hver eneste kilde for DOR - som mobilmaster, atomreaktorer, underjordiske baser - og naturlige jordmeridianer og energipunkter i sitt område. Don inkluderte i sine rapporter informasjon om den spesifikke livsforsterkende, rensende og helende, effekten som de merket i takt med at de plasserte orgonitt rundt omkring. Don oppfordret på det sterkeste sine lesere til å gjenta eksperimentet i sine egne områder. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.


Himmelrensing
I tillegg til effektiv helsebehandling med oracs, så brukte Dr. Willhelm Reich sin kunnskap om de usynlige energiene til å bygge en vellykket innrettning til å modifisere været. Denne innretningen kalte han ”cloudbuster”. Den fungerer etter prinsippet om at skyer holdes sammen av orgon energi, og at ved å fjerne denne energien går skyene hurtig i oppløsning. Reich utviklet også en overlegen modell for å forutsi været, der han tok med i regnestykket den ellers ignorerte eteriske komponenten ved vær. Han fikk dermed betydelig mer presise anslag enn det man kan få ved bruk av et barometer.

Reichs cloudbuster besto av et sett metallrør, montert med vippe på svingskive, forbundet med gummislanger til en vannenhet for energetisk jording. Cloudbusteren løser opp skyer ved å tappe orgone som holder dem sammen. Ved en varsom og tidkrevende innsats kan det helhetlige værbildet i et området endres.

Reich’s design viste seg å være svært effektiv, men også svært farlig. Store mengder DOR hoper seg opp i rørene når cloudbusteren er i bruk. Et øyeblikks kontakt med bar hud har påført operatører alt fra intens smerte til langvarig lammelse.

Don Croft har funnet opp en tryggere og mer effektiv variant av Reich’s cloudbuster som kalles ”Chembuster”. Denne kombinerer de grunnleggene prinsippene fra cloudbusteren med egenskapene til orgonitt. En typisk chembuster består av seks kobberrør som er seks fot (1,83 meter) lange. Det monteres en dobbeltterminert kvartskrystall i bunnen av hvert rør for å skape et eterisk vakuum. Disse rørene settes i en sokkel av orgonitt, som oftest støpt i en tom 2 galons (8 liter) bøtte. Chembusteren suger bokstavelig talt til seg negativ energi fra himmelen i en radius på flere mil, trekker den inn i orgonittsokkelen, og omformer det hele til harmløs, livgivende, positiv energi.
Til forskjell fra en cloudbuster kan en chembuster trygt etterlates i kontinuerlig aktivitet. Den vil snart gjenopprette og bevare den atmosfæriske balansen i sitt område. I tørkerammede områder medfører dette alltid at det snart kommer regn nok til at det blir slutt på tørken. Dette har ildsjeler effektivt demonstrert i deler av Afrika, i California, og mange andre steder rundt i verden.

Den positive naturen til orgonitt er konsekvent. Det trengs ikke noen spesiell trening, sikkerhetsforanstaltninger, eller andre rigide prosedyrer for å lage og ha en chembuster. Den simpelthen omformer all den negative energien den trekker til seg i kraft av å være. Konstruksjonen skaper en eterisk virvel som aktivt balanserer energien mellom jord og himmel. Den hjelper naturen å fjerne luftforurensning, inklusive de negativt ladede kunstige skyformasjonene vi kjenner som ”chemtrails”. Derav navnet Chembuster - den omformer dette teppet av giftige ”skyer” og hjelper naturen å gjenopprette den naturlige dype blå himmelen med de lette hvite naturlige bomullskyene som vi husker fra vår barndom. Cloudbustere driver kontinuerlig atmosfærisk rensing. En standardmodell har en synlig effekt i en radius på 50 kilometer, men i områder med liten forurensning kan den være lengre.


Orgonittgiverbevegelsen
Energisensitive har erfart at den utstrakte utplasseringen av master for mobiltelefoner og andre trådløse elektroniske systemer har skapt et tykt teppe av negativ energi som gjennomstrømmer vårt samfunn. Det er som om vi bor i en mikrobølgeovn. Livsfiendtlig energi, DOR, genereres i store mengder av alle nettverk for trådløs signaloverføring. Fra trådløs telefon, nettoppkobling og alarmsystemer i hjemmene våre til sambandsutstyr fra alle mobil og teleselskapene, offentlige trådløse LANområder, radarer, høyspentanlegg og nye svært skadelige systemer på ekstremt lav frekvens (ELF) som TETRA og HAARP. Summen av slike installasjoner er nå som en friluftskonsert med death metal på hvert gatehjørne. Vi dør av det, fuglene dør av det og biene dør av det. Det er stadig flere som kan merke slike energier direkte. Andre blir uforklarlig syke av det - og det spiller egentlig ingen rolle hvilke ord de diagnostiseres med og hvilke piller de får - om vi ser bort fra at vaksiner og andre syntetiske medikamenter gjør oss enda mer sårbar for den elektromagnetiske krigføringen som vi nå utsettes for. Dette har sensitive mennesker rapportert. Den elektromagnetiske smogen vi vasser rundt i kveler alt liv. Den fremmer tørke, stimulerer negativitet og frykt.

Når man plasserer ut en orgonitt ved en strålekilde så nøytraliserer, renser og omformer den energiene som disse mordertårnene kringkaster. Mordertårnene, som ufortrødent fortsetter å kringkaste sin dødelige energi, blir konvertert til kringkastere av livskraft så snart de har fått en orgonitt på plass. Det er etter hvert tusenvis av mennesker verden over som har personlig erfaring for at dette virker. Alle master trenger en orgonitt i gave, også kringkastingstårn ettersom de nå gjør dobbel tjeneste som en del av HAARP nettverket. Kjennes det som et sted trenger orgonitt, så gi en. Om du synes det er undrelig at det huset, den butikken, den bedriften eller den minnestøtten trenger en orgonitt, så stol på intuisjonen og grav ned en orgonitt. Når DOR generatorene i et område nøytraliseres virker chembusterne som de skal.

Det er to primære typer orgonitt som lages for å nøytralisere strålingskilder. Disse kalles påengelsk Tower Busters (TB) og Holy Handgranade (HH). Siden navn skaper og formidler energi så tenker jeg at disse navnene med fordel kan endres. Heretter kaller jeg en TB for ”Lysblomst”, en HH for ”Lysfontene” og en CB for en ”Himmelrenser”. Det finnes flere andre enheter for ulike spesielle formål, og vi kommer tilbake til dem senere.

Lysblomst er den vanligste. Den er omtrent så stor som en muffins (de støpes ofte i muffinsformer) og har en angitt minimums størrelse på 3 oz (85g/0.9 dl). En lysblomst nøytraliserer en vanlig mobilmast med inntil 12 påmonterte paneler, disker eller pinner, samt de fleste andre alminnelige strålingskilder. Mål verdig orgonitt, i tillegg til alt som minner om mobilmaster og kringkastingsenheter, er høyspent (ca en for hver kilometer), transformatorkiosker, sykehus, skoler, kommunehus, administrasjonshus. Mange bedrifter kan godt få litt god energi i gave. ”M”-en til McDonalds er ofte en kamuflert mobilmast, og det finnes sikkert flere slike skjulte enheter. Noen har dårlig energi. Andre har mye elektronisk utstyr. Kirker fra alle religioner kan trenge litt god energi de også. Større veier trenger en for hver tredje kilometer, en for hver kilometer tunell (og husk alle mastene langs veien). En lysblomst har en rekkevidde på ca 400 meter.

Dersom du kjenner at én lysblomst ikke er nok, så vurder to eller tre. Kjenn etter. I byer og tettbebygde områder er det mange strålekilder. Du kan ofte kaste stein fra den ene mobilmasta til den neste. Et slikt mål oppklarer man best ved å legge ut lysblomster i rutenett, supplert med lysfontener der det trengs. En lysfontene har en rekkevidde på ca 2,5 kilometer.

Sterke strålekilder, eller flere tett på hverandre, trenger en Lysfontene. Store mastetrær, masteskoger, frimurertempel, enkelte kirker, universiteter, større sykehus, transformatorparker, HAARPanlegg og radaranlegg er selvsagte kandidater for en lysfontene - av og til flere. Må du plassere ut orgonitten lengre unna enn 2,5 kilometer så prøv å plassere én lysfontene i hver himmelretning - med båt om nødvendig. Orgonitt kan plasseres i vann - både i innsjøer, elver havner og hav. Noen har sluppet orgonitt ut fra småfly for å komme til på utilgjengelige steder.

Vi bør forsøke å få nok himmelrensere på plass til at kartet er dekket. Noen spesielle plasser trenger mer enn en, men ellers kan disse spres rundt i passe avstand fra hverandre. Det vil etter hvert vises på himmelen hvor det trengs mer innsats. Effekten blir fort og synlig. Når et område er dekket og alle åpenbare DOR kilder har fått sine gaver, så vil himmelen klarne opp og mindre, skjulte og underdekkede DOR kilder komme til syne. De avslører seg selv med smogansamlinger - grå fillete skyer. Andre ganger kjenner man at et sted ikke er godt, det var bare ikke følbart tidligere fordi det var for mye annet som overskygget. Da er det på tide å pakke ryggsekken igjen.

Det er lurt å gjemme eller grave ned både lysblomster og lysfontener. På steder med regn og frost bør himmelrensere plasseres i garasjer og uthus, eller på loft, for å unngå at de skades av frostspreng. Vi vil ikka at noen skal forveksle verken lysblomster, lysfontener eller himmelrensere med søppel, så pass på. I følge Don Croft skal ikke lysblomster og lysfontener plasseres nærmere målet enn 50 meter. Følg intuisjonen om du får en klar fornemmelse av at en tilsynelatende mindre installasjon trenger mer oppmerksomhet. Noen gjør det. Legg enhetene da godt fra hverandre, gjerne på motsatt side om det trengs to, og som en trekant med målet i midten når det trengs tre. Må du slippe en lysfontene i vann, så teip en plastpose fast i spissen slik at den får en luftballong som hjelper den å lande med bunnen ned. Moder jord tilgir oss med glede den lille forurensningen.

Don Croft sier at for større enkelttårn er oftest to lysblomster nok. Det tar normalt en halv time for en lysblomst å nøytralisere et mål, men vil du ha synlig bekreftelse så må du nøytralisere over et dusin installasjoner i samme område på én ekskursjon. Han anbefaler at vi heller observerer himmelen og smognivået for å vurdere den helhetlige virkningen, fremfor å stole på instrumenter.

I noen land har det vært rapportert at politi, etterretning og militære har vist en utilbørlig interesse for folk som plasserer ut orgonitter. Pussig, ettersom disse gjenstandene bare nøytraliserer skadelig stråling. For ikke å nevne at de virker etter prinsipper som offisielt stemples som overtro. Det er også interessant at ”noen” er i stand til å oppdage fredelige enkeltmennesker som er ute og gjøre gode gjerninger. Vær diskret og observant, og skulle du komme ut for noen av disse villedede menneskene så vær vennlig. Se for deg en vegg av lys hvor bare kjærlighet kan passere. Sett lys på dem og se for deg at alle menneskene på jorda lever i harmoni og kjærlighet. Til og med himmelrensere lar seg skjule. Dersom du ikke tar dette på alvor, kan du fort oppleve at din innsats går til spille. Du vil ikke være den første som opplever at en gråtass diskret rusler etter og plukker opp orgonittene du har gitt bort til trengende steder. Det finnes utstyr som man kan bruke for å skjule seg og beskytte seg. Don Croft anbefaler en ”Succor Punch” i sekken og en i bilen. Det ligger mye informasjon på nettet og det anbefales at du gjør dine egne undersøkelser etter hvert som du ser du vil ha mer informasjon.


Hvordan bruke Orgonitt
Først verner du ditt hjem og ditt nærmiljø. Dernest begynner du å utvide sirkelen og rekrutterer andre så dere sammen kan snu omforme i hele distriktet du bor slik at det blir bedre for deg selv, dine venner, og alle andre som bor i området. På www.orgonite.info lister de opp nøkkelpunktene nedenfor fremst på siden, så spørsmålet er snarere er det noen plasser man ikke kan bruke orgonitt...
• Enkelt. Lett å lage. Er I virksomhet kontinuerlig.
• Omformer negativ energi til positive energi.
• Renser atmosfæren, avgifter vann, får slutt på tørke.
• Hjelper planter å vokse bedre, frastøter skadedyr og reduserer behovet for vann.
• Reduserer skadelig effekt av EMF stråling.
• Avvæpner og frastøter parasittiske livsformer.
• Inspirerer vennlig holdning og generelt en bedre indre balanse og et bedre humør.
• Avhjelper ofte søvnproblemer og kroniske mareritt.
• Hjelper deg å aktivere dine indre psykiske evner.

Hjem
Grav ned en lysfontene (HH) i hagen eller i umiddelbar nærhet av hjemmet. Det gir et solid fundament for å skape gode energier i nabolaget ditt. Så kan du bruke enten lysblomster eller mikroorgonitter for å forsterke beskyttelsen av hjemmet ditt. Leg gen lysblomst (TB) eller et par mikro i sikringsskapet og eventuelt ved utendørs koblingsboks. Finn en måte å plasser en lysblomst eller en mikro orgonitt (to om du kjenner for det) i hvert hjørne av tomt eller leilighet, på inntak for vann, telefon, TV, bredbånd, ved pipa på loftet og alle andre steder noe som helst kommer inn i ditt hjem. Ja, du kan med fordel ha en direkte under trappa også. Ett mobilsmykke med mikroorgonitt til hver mobiltelefon i huset. Legg en i hvert vindu - i ei blomsterpotte eller en dekorasjon. Legg en lysblomst, tre mikroorgonitter eller en pynteorgonitt ved TV, en tre mikroer ved stereoanlegg, en på eller under høytalere, minst tre ved datamaskin, og en eller flere ved andre elektroniske innretninger. Tenk deg en sirkel 100 meter fra huset ditt, og en til 200 meter fra. Gå sirklene og legg en mikroorgonitt minst hver hundrede meter på hver av sirklene. Pass på at du ikke har dem der de blir utsatt for varme - som i lysestaker og på ovner. Har du elektrisk klokkeradio så er det en klar kandidat - disse har gjerne et skarpt elektrisk felt som når godt over midten av dobbeltsenga. Bemerkelsesverdig skarpt faktisk. Apropos, du kan godt plassere i hvert hjørne av senga også. Nattbordet er en god plass for en større orgonitt om du føler for det. Bytt ut alle trådløse sendere - bredbånd telefon, mus, tastatur, alarmanlegg osv. med noe som har kabel. Unngå trådløse løsninger for enhver pris, og vurder om mobiltelefonen kan avgå en stille død. I blomsterbedd og blomsterkrukker - plantene elsker orgonitt! Det går an å lage smykker med mikroorgonitter. Vær kreativ.

Jobb
Ta utgangspunkt i det som står under ”hjem” og improviser. Lim tre mikroorgonitter under kontorstolen din. Grav ned noen lysblomster og en neve eller to med mikroorgonitter rundt skoler og barnehager der barna dine går. Kjenn etter om det trengs en lysfontene.

Nærmiljø
Etter at du har tatt hjem, jobb, skole og barnehage, så ha tilgjengelig noen lysblomster og en liten haug mikroorgonitter. Så tar du deg noen turer i nabolaget og slipper en mikroorgonitt ved hver strømboks, tre ved hver rigg med mobilpaneler og TETRA pinner - alle kringkastingsstasjoner og master - Mer ved større ansamlinger. Normalt holder det med en lysblomst eller tre mikroorgonitter pr 1-4 pinner, disker eller paneler; inntil 8 trenger normalt en lysblomst eller 4-5 mikroorgonitter; inntil 12 trenger normalt 1-2 lysblomster eller 5-6 mikroorgonitter. Noen master er verre enn andre, enkelte er mye verre selv med bare ett eller to paneler. Da trengs det mer, og her må du bare stole på intuisjonen - du vil trolig utvikle den etter hvert. Strømkjosker, store og så kraftstasjoner. Veikryss. Strø noen mikroorgonitter i hekken rundt sykehjem, skoler og barnehager, butikker og andre plasser det kjennes ut som det trengs. Eller grav ned en lysblomst her og der.

Distrikt
Du kan fortsett som beskrevet under nærmilø, men få av oss har anledning til å gå gatelangs i alle kriker og kroker - verken på landsbygda og i byen. Det jeg gjør er å bruke passer og kart. Radiusen på en lysfontene er, med tilstrekkelig sikkerhetsmargin, 2,5 km. Ta utgangspunkt i den første du plasserte og gå så ca 5 kilometer ut og se hvor er naturlige plasser for å legge en sirkel med lysfontener utenfor den som dekker nærmiljøet ditt. Noen plasser er opplagte - selv om de er nærmere - som større master, radarer, en del kirker, sykehus, høyskoler og universiteter, industri og kontorområder for å nevne de mest opplagte. Offentlige administrasjonsbygg. I tillegg så ha tilgjengelig mikroorgonitter og lysblomster så du kan spre dem ut der du er. Taktikken med lysfontener sparer meg tid, ikke minst i forhold til å finne alle strålingskildene, og derfor velger jeg den. Har forsvaret noen installasjoner i nærheten er det til allment velvære og til det gode for personellet om noen strør om seg med tilstrekkelig orgonitt. Politi, brann (også små lokale reserveenheter), ambulanseposter og sivilforsvaret vil etter hvert utrustes med TETRA og vi som vanlige mennesker, for ikke å snakke om de som jobber i disse strålingsfeltene trenger orgonitter som omformer den energien som disse installasjonene spytter ut på full styrke om de er i bruk eller ikke. Rundt radarinstallasjoner tenker jeg meg i utgangspunktet tre lysfontener i triangel rundt. Noen trenger flere - den i Vardø trenger minst fire pluss en himmelrenser - og det kan hende enkelte mindre installasjoner kan klare seg med mindre. Kjenn på det. Det er mange topper med master som trenger besøk en vakker søndag av vennlige mennesker med orgonitt i sekken. Det vil overraske mange hvilke energier diverse minnesmerker og obelisker genererer og vedlikeholder - jeg legger orgonitt ved alle slike jeg kommer forbi med mindre jeg kjenner meg sikker på at energien der er helt grei (og skulle den være det så kan Moder Jord alltids nyttegjøre seg orgonitten der uansett...)

Veier
Mikroorgonitter med noen hundre meters mellomrom eller en lysblomst ca annenhver kilometer. Strø mikroorgonitter, gjerne hver 250 meter i tunneler. Veikryss, fotobokser, kamraer og det som serut som luftmålere. Intensjonen bak disse innretningene, og folks følelsesmessige reaksjoner på dem kan godt trenge litt omforming.

Kraftgater
Mikroorgonitter med noen hundre meters mellomrom eller en lysblomst ca hver kilometer. Større ledninger kan treng mer. Fordelerkjosker og bokser trenger gjerne minst en lysblomst eller en håndfull mikroorgonitter. Kraftstasjoner, også underjordiske installasjoner.

Vann
Lysblomster i vann og elver, eller vannrensere (se nedenfor) lengre ut i større vann og havnedassenger, fjorder og der man eller kan komme til. Lysfontener kan brukes, og jeg har sett eksempler i større sjøer der himmelrensere har blitt utstyrt med isoporkork rundt toppen av pipene (for å lande på rett kjøl) og så dumpet midt uti vannbassenget. Dykkere i vennekretsen er i slike sammenhenger kjekt å ha, men ikke nødvendig. Det eneste du virkelig trenger er stå vilje og kreativitet - da kommer som regel løsningene. I dag er det svært viktig å hjelpe vannet å rense opp å løfte energifrekvensene sine.

Underjordiske installasjoner
Kraftstrasjoner, militære anlegg, sivilforsvarsanlegg, ukjente anlegg, gruver - i drift og nedlagt - bunkersanlegg fra andre verdenskrig, osv. Alle trenger orgonitter i sin umiddelbare nærhet, og ehr trengs jordplugger (se nedenfor) som sender energien innover i bakken.

Generelt
Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så legg igjen noen mikroorgonitter eller andre enheter om du kjenner for det. Noen kan ha blitt drept der - kanskje vikingene hadde en bygdekrig nettopp der for tusen år siden. Kanskje omkom noen i en bilulykke nettopp i den svingen for ti år siden. Hvem vet. I alle fall: Kjennes det ut som et sted trenger en orgonitt så legg igjen det som kjennes rett.

---

Hvordan lage Orgonite
Enkel orgonitt er bare likt volum glassfiberepoksy/polyesterepoksy og metallspon samt en kvartskrystall, støpt i en hvilken som helst form. Det er ikke en ”rett” størrelse eller form på orgonitt, og effekten ser ut til øke proporsjonalt med volumet. (Mikroorgonittene fra Blue Sun er et unntak fra denne regelen.) Det finnes riktig nok noen standardmodeller som etter hvert er grundig utprøvd av mange mennesker verden rundt. Disse modellene er standardverktøyet for orgonittgiverne, of de er diskutert på nettsteder og selges av forhandlere verden rundt.

Metallspon
Du vil ikke ha altfor fint metallstøv, og du vil heller ikke ha store metallstykker. Aliminiumsspon på mellom en halv og en centimeter er svært vanlige og veldig effektive når de brukes i orgonitt, men hva som helst av kobber, jern, bronse, messing, nikkel og stål virker godt. Du kan bare ta med deg en bøtte og et par arbeidshansker til nærmeste maskinverksted og spørre dem om du kan fylle bøtten din med metallspon. Det kan hende de vil spørre deg om hva du skal bruke det til før du får det med deg gratis (som regel er de bare ganske enkelt nysgjerrig), så det er like greit å bare fortelle dem at du skal lage duppeditter som kan nøytralisere skadelig stråling fra mobiltelefoner og slikt. Hvis du ikke kjenner deg kompetenet til å forklare orgonitt for dem, så gi dem gjerne en kopi av denne artikkelen. Gi dem det enkleste ærlige svaret du kan. Det kan hende du blir overrasket over hva folk kan forstå, om du tar deg tid til å forklare så godt som du kan ut fra hjertet. Dersom metallsponene er svært fine så vil ikke epoksyen klare å renne ut i hele formen. Da må du ta likt volum med epoksy (rør inn herder) og metall og blande det sammen først. Så tar du ei gammel skje og øser i formene mens du plasserer de andre ingrediensene.

Kvartskrystall
Et hvilket som helst skår av kvartskrystall vil virke helt fint for å lage orgonitt. Den trenger ikke være fin og den trenger ikke være klar. Sistesortering kvartskrystall fungerer helt fint, og de fleste anstendige som selger krystaller lar dette gå billig. Du kan også kjøpe kvarts over internett fra forhandlere som er kjent med orgonitt og som vet hva du trenger. Det enkleste fungerer godt.

Glassfiber/Polyester epoksy
Dette er den dyreste ingrediensen i orgonitt. Biltema har 10-kilo bøtter til rundt 600 kroner (husk å få med deg herder), og finner du billigere så si ifra. Om du finner noe som stinker mindre og/eller er klar blank til en akseptabel pris, så vil jeg også vite det. Den første literen jeg kjøpte betalte jeg over 500 kroner for på en butikk for båtutstyr, så pass opp. En hvilken som helst organisk basert epoksy vil gjøre jobben, og flytende er lettest å bruke. Olje (polyester) er organisk og harpiks er organisk. Og, som sagt, husk herder. Det kan ta fra timer til dager å få orgonitten til å størkne avhengig av temperatur og fuktighet. Les på bruksanvisningen.

Former
Valg av form avhenger av hvilken spesifikk gjenstand du ønsker å lage, men en hvilken som helst form som tåler varme opp til kokepunktet. Unngå plast med mindre plasten tåler varme og kjemikalier. En trakt til helling av bensin eller olje vil virke, mens et rømmebeger vil smelte av løsemidlene i epoksyen. Epoksyen utvikler også varme mens den herder. Generelt er metallformer enklest til de fleste formål, men du kan også bruke en kjegleformet bursdagshatt av papir eller et pappbeger. Jeg har brukt plastformer for isterninger fra IKEA, muffinsbrett i metall, og oljetrakter tettet med maskeringstape. Jeg fyller et rømmebeger med sand fra nærmeste sandkasse, eller bruker en tom hermetikkboks for å fa trakten til å stå. Bruk fantasien.

Andre ting
Du vil trenge en bøtte, gjerne med helletut, en trepinne til å røre med, noen tøyfiller til å tørke søl, og en stor flate hvor du kan la orgonitten herde.

Sikkerhet
Epoksy avgir giftig gass både før og under herding, så jobb i et godt ventilert rom, en åpen garasje, en carport, eller utendørs om mulig. Arbeidshansker anbefales både for å håndtere metallspon og epoksy. Ta på deg arbeidsklær - do kommer til å grise, så ta på deg noe du ikke er redd for å få ødelagt. Det kan være lurt å ha en pressenning under dersom du ikke er komfortabel med søl på bakke eller garasjegulv. Hvis du har tenkt å støpe noen runder er en gassmaske for verkstedbruk å anbefale - spør der du kjøper epoksyen.

Intensjon
Orgonitt preges av din intensjon. Dette er det uhyre viktig å være oppmerksom på. Det er folk som har laget orgonitt som ”surner” og energien blir slett ikke så god etter hvert. Dette handler om den som har laget den, og hvor i seg selv de var da de støpte orgonitten. Det finnes ingen mildere måte å formidle dette på, og det er et faktum som må på bordet. Lager du orgonitt for å slå tilbake mot de krefter som påfører oss skade med dårlig energi? Lager du orgonitt for å hjelpe Moder Jord å skape en verden der frihet, kjærlighet, overflod og glede råder? Forskjellen er fundamental. Les artikkelen ”Mobilisering av tankekraftens gerilja” på LivingEarthAlchemy.com.

Føttene på jorda
Noen lager orgonitter (særlig de større modellene) med andre typer krystaller i tillegg til kvarts. Det går an å eksperimentere med det, men dersom du ikke vet hva du gjøre er det større sjanse for å redusere effekten enn å forbedre den. Du bør ha en relativt klar følelse av hva du holder på med før du begynner å eksperimentere utover standardmodellene.


Lysblomst (Tower Buster)
Jeg bruker brett med muffinsformer og smører dem med formfett. Smørefrie former kan også brukes. Du trenger epoksy og herder, metallspon og biter av kvartskrystall. De tåkete, henimot hvite skårene er like gode som de dyreste og fineste krystallene til dette formålet.

Dekk bunnen i formen med metallspon. Prøv å beregn slik at krystallbiten blir så nært midt i orgonitten som det er praktisk mulig. Øyemål holder fint, og cirka er godt nok.

Plasser en liten bit krystall midt i former. Et skår på størrelse med halve lillefingerneglen din holder.

Fyll formene nesten til kanten med metallspon. Begynner den ferdige lysblomsten å nærme seg 100g i vekt er du innenfor den massen som en lysblomst bør ha. Vei etterpå og juster når du får erfaring med dine former.

Bland epoksy og herder. Hell i formen til epoksyen dekker metallsponet.

Dersom metallsponet er for fint, så bland en måleenhet epoksy (med herder blandet inn først) med lik mengde metallspon. Rør rundt. Ta ei gammel skje og øs oppi nok orgonittrøre til å plassere kvartsbitene omtrent midt i. Fyll opp med mer til ønsket størrelese på lysblomsten.
En Lysblomst har en effektiv radius på ca. 400 meter og er i stand til å nøytralisere de fleste alminnelige mobilmaster og andre kilder for negativ energi. Bruk flere om du kjenner at en ikke er nok. Den eneste måten å trene opp intuisjonen på er å bruke den og velge å stole på den.


Lysfontene (Holy Handgranade (HH))
Du trenger en kjegleformet form. For eksempel et champagneglass, en bursdagshatt, en trakt som du taper tuten igjen innenfra med maskeringstape, eller ta ganske enkelt brett et A4 ark to ganger og så åpne den til en kjegleform. Når du så har en form så sett den i en blikkboks, en boks fylt med sand, eller på annen måte få den til å stå støtt. Mulig du trenger formfett.

Den mest elementære lysfontenen har fem enkeltterminerte kvartskrystaller. En som du setter ned mot tuppen når du støper (som blir pekende opp når lysfontenen er tatt ut av formen og står på den sirkulære flaten med spissen pekende opp). De fire andre krystallene legges med termineringen pekende utover som i et kryss med omtrent en centimeter orgonitt over seg (under seg når kjeglen er tatt ut av formen) når lysfontenen er ferdig.

Den vanligste lysfontenen har litt mer med seg. Finn en kobbertråd som er 26” lang. Den skal være så tynn at du kan forme den med hendene, men samtidig så tykk at den holder formen når du er ferdig. Du kan resirkulere gamle strømledninger om du får tak i slike, og i så tilfelle trenger du en tapetkniv og en avisoleringstang. Lag en spiral av kobbertråden, og når den er ferdig så strekker du den slik at den blir kjegleformet og fester en dobbeltterminert kvartskrystall i spissen (klem enden av kobbertråden rundt krystallen så den holder fast)

Det finnes folk som opererer med andre lengder på kobbertråden, men 26” er det Carol Croft føler for, og det er ikke synlig forskjel i forhold til mer magiskklingende lengdemål. Spiralen skal ha klaring til formens kant slik at den støpes helt inn i orgonitten - en halv centimeter holder. Jeg synes det er lettere å lage en flat spiral (med litt hjelp av en nebbtang i begynnelsen) og så strekke den for til sist å feste krystallen. Skjel lit til størrelsen på den krystallen du tenker å bruke når du lager den første lille runden.

Du må ha litt mer substans på kvartskrystallene her enn du trenger til lysblomstene. De bør være 2-3 centimeter lange, heller litt mer enn litt mindre, og de bør være minst rundt centimeteren tykk. En dobbeltterminert og fire enkeltterminerte.

Når du stopper så ha litt metallspon (eller litt ferdig røre) nederst i tuppen først. Så setter du den dobbeltterminerte krystallen med spiralen i. Fyll opp til så vidt over kobbertråden med metallspon (eller ferdigblandet røre) og legg fire enkeltterminerte kvartskrystaller pekende i hver sin himmel retning. Fyll over disse krystallene med minst en halv centimeter metallspon (eller ferdigblandet røre). Hvis du bruker metallspon og epoksy hver for seg, så bland epoksy og herder og fyll opp til de øverste metallsponene er dekket. Det er bedre at det stikker litt metall ut av bunnen på den ferdige lysfontenen enn at du bruker for mye epoksy - det er epoksyen som koster penger og det er så mange steder som trenger orgonitt at det ikke er noen vits i å sløse med den.


Himmelrenser (Chembuster (CB))
-Kommer...

Vannrenser (Peace Pipe(PP))
-Kommer...

Jordplugg (Earth Pipe (EP))
-Kommer...

---


Det siste avsnittet er ikke ferdig ennå, men det vil bli klargjort så fort som mulig. Inntil så lenge kan du finne mer informasjon på engelsk, enten ved å bestille The Dot Connector Masgazine #4 (Bladet anbefales på det varmeste uansett!), du kan klikke deg inn på www.orgonite.info, eller søke på ”orgonite” på nettet. Er du interessert i å delta i en større aksjone, så ta kontakt. Jeg kan etterhvert formidle kontakt mellom mennesker som bor i samme område og som selv ønsker å samarbeide med andre. Det er mulig å kjøpe orgonitter her for de som ikke kan eller vil lage selv. Trenger man bare litt for å dekke sitt hjem og sitt nærområde kan det være like greit å kjøpe. Flere kan med fordel gå sammen om å lage eller skaffe orgonitter til et større område, og det vil bli gitt mulighet for å sponse denne aksjonen økonomisk slik at noen kan bidra med penger til å finansiere orgonitter og andre kan bidra med tid og krefter til å lage dem og plassere dem ut. Har du lystt il å sponse denne aksjonen med penger så vil de uavkortet gå til å finansiere orgonitter som så kan plasseres ut der det er behov for det. Det koster for eksempel en god del tusenlapper å orgonisere en by som Trondheim, og både spleiselag og dugnadsgjeng trengs. En viss koordinering av innsatsen kan være lurt så man ikke dekker samme området for mange ganger. Et par ganger gjør ikke noe, men om man legger ut orgonitter de samme stedene 4-5 ganger så er det bedre å spre innsatsen og dekke et større område.


---

Lars R
Månedens essens
Light Warrior er lyskrigerens viktigste venn. Den gir deg kraft til å stå i deg selv i møte med verden - og med deg selv. Den hjelper deg med kraft til overvinne egene skygger og mørke krefter.

Månedens essens legger vi ved gratis til alle som kjøper på nett for minst kr. 500.-

HANDLEKURVEN
Handlekurven er tom

The Dot Connector magazine