Tell-a-friend     Norsk   English   Deutch  

Hjem
English
Essenser
Behandling
Betaling
Kurs
Orgonitt
Mat
Bøker
Artikler
Informasjon
Mobilizing the Mind Guerrilla
Mobilisering av tankekraftens gerilja
Orgonitt
Codex Alimentarius
Økologisk Mat
Økologisk mat i det offentlige rom
Svinaktig farlig svindel
Vitaminer
Nyhetsspeilet.no
Menneskemerking
Ordbok
Paradigme
Om oss
Vi anbefaler


Brukernavn:
Passord:

2009 © Lars-Roger Moe
LivingEarthAlchemy.com
Denne artikkelen kan fritt gjengis.


Økologisk mat i det offentlige rom
EU har nå bestemt at økologisk landbruk (også i Norge) kan gjødsle med bløtgjødsel (møkk) fra industrife med 8kg totalnitrogen pr dekar. (Det vil si fra et halvt til over to tonn møkk avhengig av buskap.) Bløtgjødsel gir plantene en form for lett tilgjengelig nitrogen som kan minne om kunstgjødsling. Bløtgjødsling er en dårlig gjødslingsmetode som fjerner mikrodreneringssystemet i jorda. (Det vil si at meitemarken drepes og ikke lengre har en effekt i jordsmonnet - så kan vi jo lure på de andre småkrypene.) Med andre ord så har EU bestemt at økologisk landbruk kan drive med en gjødslingsform som forurenser med kjemisk kontaminert avføring fra industrife og som ødelegger og utarmer jordsmonnet. Dette er kjent kunnskap i relevante fagmiljøer. Noen vet med andre ord godt hva de gjør. Hvorfor?

De som nå håndhever regelverket, de som fortsatt har en visjon, som fortsatt har kunnskap, finner at firkantede regleverk kommer i veien. De kan ikke gjøre sine jobber til matens og menneskenes beste. Verken i Debio eller i Mattilsynet. Debio ble i sin tid bygd opp av ildsjeler som sørget for en god minimumsstandard for økologisk jordbruk. Siden har de vært pådrivere for å flytte grensene i rett retning. Debio er nå tvunget inn under mattilsynet. Mattilsynet blir diktert gjennom EU. Mattilsynet åpner slusene for flere og flere kjemiske behandlinger av, og tilsetninger i, mat. De åpner også opp for prosedyrer som ødelegger næringsinnholdet i maten - og gjør den giftig. Som stråling. Samtidig forbyr de en rekke harmløse matvarer med fra god til ekstrem næringsverdi. Hvorfor?

Det er hundrevis av sykdommer som kan knyttes direkte til mangel på mineraler. Dette vet den farmasøytiske industrien meget godt. Derfor har de med sin kontroll over kunnskap og forskning, med sin enorme hær av påvirkere fått forbudt eller reseptbelagt alle vitamin og mineraltilskudd med virksomme doser. Derfor får de forbudt flere og flere matvarer med et næringsinnhold som monner kroppen vår. Derfor ødelegges og forgiftes maten stadig mer før den når vår munn. Dette er Codex Alimentarius.

Codex Alimentarius er den totalitære globaliseringsøkonomiens prosjekt for å knuse økologisk mat, forby mat som har næringsstoffer nok til å nære oss, og utslette all alternativ medisin. Codex Alimentarius er et offentlig og offisielt prosjekt i World Health Organisation. Det kommer nesten ingen ting frem i media - det er lagt et total(itær)t lokk på hele saken. Også i Norge. En sak som så fundamentalt handler om et målrettet angrep på ditt og mitt liv, på vår helse og helsetilstanden til Moder Jord som helhet. Hvordan kan det ha seg?

Vi som vil ha mat, fremfor pent pakket gift, må stå sammen. Vi må finne løsninger som ivaretar hele kjeden fra jord til bord. Vi må skape disse løsningene selv. Det er ingen andre enn hver enkelt av oss som tar ansvar for en bedre verden. Hvilke visjon skal ligge til grunn for norsk mat? Visjonen om et humusjordbruk der hele jordsmonnet pleies og settes i stand til å levere fantastisk smak og næring til maten vår? Eller visjonen om et lukrativt folkemord? Hvem sin visjon skal vi ha i det norske regelverket?

Oppslaget i Aftenposten mandag 23.02.09 er statistisk sett juks. Bioforsk Økologisk sier selv i en annen artikkel, skrevet av rådgiver Mona Ringnes, seniorforsker Sissel Hansen og direktør Turid Strøm, publisert på debio.no, at de ”har et annet syn enn det som ble formidlet i Aftenposten”. De sier:

”Flere medier har på bakgrunn av en firesiders artikkel i ”Mandagmorgen” stilt spørsmålet om økologisk mat er mer miljøvennlig, sunnere og dyrevennlig enn det konvensjonelle.”

”De ulike medieoppslagene henviser hovedsakelig til ett enkelt forsøk hvor økologisk, husdyrløs kornproduksjon med grønngjødsling som eneste næringskilde kommet dårligere ut enn konvensjonelt. Husdyrløs, økologisk kornproduksjon er en svært vanskelig produksjon og har ingen lang tradisjon innenfor økologisk landbruk.”

”Det er svært uheldig at det trekkes generelle konklusjoner om miljøeffekter av økologisk landbruk ut fra et forsøk og en driftsform.”

Med bakgrunn i de ovenfor nevnte forhold så er det nærliggende å spørre: Er Aftenpostens angrep på økologisk mat et bestillingsverk?

Sett i lys av at flere medier har utøvet slikt utslettende journalistisk håndverk er det også betimelig å spørre: Står vi overfor et koordinert angrep på økologisk mat og økologiske driftsformer?

---

Denne artikkelen ble sendt Aftenposten om morgenen den 25 februar 2009 som ett debattinnlegg i møte med deres utfall mot økologisk mat på hele forsiden mandag den 23 februar. Etter lunch kom, forutsigbart nok, følgende svar:
Kjære skribent,
Vi takker for debattinnlegget du har sendt Aftenposten. Dessverre er den daglige tilstrømningen av nye manuskripter til debatt- og kronikksidene så stor - opp til 100 artikler - at vi er nødt til å si nei takk til det aller meste. Av denne grunn greier vi ikke å finne plass til din artikkel denne gang.


---

Samme dag, 25 februar, etter å ha fått avslag fra Aftenposten sendte jeg artikkelen til Dagbladet. Klokken 1600 landet følgende epost i innboksen min:
Mange takk for artikkel.
Vi har stor pågang, og mottar hver dag opp mot 100 debattinnlegg. Vi kan
ikke trykke alle, og denne gangen fant vi dessverre ikke plass til ditt
bidrag.


---
Månedens essens
Light Warrior er lyskrigerens viktigste venn. Den gir deg kraft til å stå i deg selv i møte med verden - og med deg selv. Den hjelper deg med kraft til overvinne egene skygger og mørke krefter.

Månedens essens legger vi ved gratis til alle som kjøper på nett for minst kr. 500.-

HANDLEKURVEN
Handlekurven er tom

The Dot Connector magazine