Tell-a-friend     Norsk   English   Deutch  

Hjem
English
Essenser
Behandling
Betaling
Kurs
Orgonitt
Mat
Bøker
Artikler
Informasjon
Mobilizing the Mind Guerrilla
Mobilisering av tankekraftens gerilja
Orgonitt
Codex Alimentarius
Økologisk Mat
Økologisk mat i det offentlige rom
Svinaktig farlig svindel
Vitaminer
Nyhetsspeilet.no
Menneskemerking
Ordbok
Paradigme
Om oss
Vi anbefaler


Brukernavn:
Passord:

2009 © Lars-Roger Moe
LivingEarthAlchemy.com
Denne artikkelen kan fritt gjengis.


”Codex Alimentarius” er latin for ”matkoden”. Den er en WHO (World Health Organization) prosess som setter standarder for mange kategorier mat. Codex Alimentarius tiltrådte i 1963 etter en resolusjon fra 1961 på en ”Food and Agriculture Organization” (FAO) konferanse og finansieres nå både fra WHO og FAO. Codex Alimentarius har 27 ulike komiteer som tar for seg ulike mat og matmerkings temaer fra fisk og fiskeforedling via barnematsreguleringer til tilsetningsstoffer og grønnsaksproteiner. Hver komité har sete i hvert sitt land som sponser både leder og møtelokale i landet sitt. (Scott Tips, 2007, Codex Alimentarius - global food imperialism; ISBN 978-0979567001.)

Kommisjonens uttalte mål er å fremme og beskytte befolkningens helse. Dette fremkommer fra FAO’s erklærte målsetning om å ”oppnå matsikkerhet for alle” og dets ønske ”til å sikre at folk har regelmessig tilgang til nok mat av høy kvalitet til å føre aktive, sunne liv”. Med etableringen av World Trade Organization i 1995, og den påfølgende institusjonaliseringen av internasjonalt avtaleverk om handel så har målet om å fjerne barrierer for handel også blitt et tema. (ibid)

Norge har komiteen for ”fisk og fiskeriprodukter”. Sveits har komiteen for ”sjokolade”. England har ”sukker”, mens ”fersk frukt og grønnsaker” er lokalisert til Mexico. Komiteen for ”matmerking” befinner seg i Canada, og komiteen for ”Nutrition & foods for special dietary uses” (CCNFSDU) er lagt til Tyskland. For å nevne noen. (ibid.) Scott Tips har deltatt i CCNFSDU forhandlingene på vegne av The National Health Federation (NHF). Dr. Robert Verkerk sa i 2002 opp sitt professorat ved Imperial Collage i London da han forsto konsekvensene av Codex Alimentarius. Han har siden kjempet for vår helse og for vår frihet sammen med Scott Tips. Se dokumentaren “We Beocome Silent ” fra Well TV.

Uansett hva som måtte ha vært de opprinnelige intensjonene, så er virkeligheten i dag noe helt annet og annerledes enn de fine ordene om kommisjonens målsetninger. Du kommer i det følgende til å se svært sterke ord tatt i bruk. Det handler om å ha rom til å beskrive presist, ikke om å sjokkere - selv om mange vil bli sjokkert. Ikke ta mitt ord for noe som helst - gjør dine egne undersøkelser. At du knappest har hørt om Codex Alimentarius er ikke tilfeldig - det er lagt et internasjonalt lokk på massemedia. Så vel i lille Norge som i Berlusconi kontrollerte Italia og Murdoch kontrollerte England. Forvaltningsapparatet og helseapparatet er mørklagt, det er neppe mange som har oversikt. Oppskriften er gammel: splitt opp slik at de enkelte medarbeiderne ikke får oversikt, og kontroller nøkkelposisjonene. Dette har implikasjoner langt utover Codex Alimentarius.

Søk kunnskap. Den ligger oppe i dagen for alle som velger å gjøre sine egne undersøkelser. Undersøk som om din helse henger i en tynn tråd - den gjør det - i en svært tynn tråd som vil ryke alarmerende fort om de kreftene som i dag har absolutt kontroll over Codex Alimentarius får det som de vil.

Det eneste som kan hindre dette er at vi som enkeltmennesker setter foten ned og tvinger våre politikere til å våkne opp og si nei. Selv om det skulle koste en skog av internasjonale avtaler. Avtaler som ufravikelig vil gjøre oss syke, og som utgjør en klar og overhengende fare for hele jorda, trenger vi uansett ikke. Det foregår nå en verdensomspennende mobilisering blant enkeltmennesker. I alle land er politikere, media, helsevesen, næringsliv og alle som burde vite, stumme. Mange er blinde fordi de er ført bak lyset. Det følger av omfanget på dette prosjektet at det er mange i viktige posisjoner som mer eller mindre vitende, men i alle fall med vilje, fører sine kolleger og befolkingen bak lyset.

I dag er Codex Alimentarius den totalitære globaliseringsøkonomiens prosjekt for å knuse økologisk mat, forby mat som har næringsstoffer nok til å nære oss, og utslette all alternativ medisin. Agendaen er å innføre stadig strammere restriksjoner og til sist forby salg av alle naturlige, helsebringende produkter. (Urter, mineraler, vitaminer, homeopatiske medisiner, blomstermedisin, ren økologisk mat, mm). I følge John Hammell, som er grunnlegger av International Advocates for Health Freedom (IAHF), er dette det vi kan se frem mot:

“If Codex Alimentarius has its way, then herbs, vitamins, minerals, homeopathic remedies, amino acids and other natural remedies you have taken for granted most of your life will be gone. The name of the game for Codex is to shift all remedies into the prescription category so they can be controlled exclusively by the medical monopoly and its bosses, the major pharmaceutical firms.”

Dette bare toppen av isfjellet. Bak Codex Alimentarius kommisjonen er FN og WHO i samarbeid med det farmasøytiske kartellet og det internasjonale bankkartellet. Det er nå en forbrytelse i deler av Europa å selge urter som mat. En avtale som går under betegnelsen EEC6565 setter salg av urter side om side med salg av narkotika. Urter er noe av den beste maten kroppen vår kan få - det er derfor de ofte males opp og brukes i piller og kapsler som mineraltabletter. Det er nå en dom i kraft fra den internasjonale domstolen i Luxemburg, av 25/12-2005, som ”strengt forbyr informasjon om at sykdom kan behandles ved ernæring”. Helsepersonell har med andre ord ikke lenger lov til å informere om mat. Vi vet at tvilsom mat i vår tid er en av de viktigste årsakene til sykdom. Byråkratiet maler videre for å raskest mulig ”harmonisere” andre europeiske land, så resten av verden, inn i dette regelverket. (www.wholetruthcoalition.org)

Codex Alimentarius jobber for å utradere all alternativ medisin. Skritt for skritt strammes grepet. Spør en homeopat hvor lett det er å skrive ut homeopatiske midler, i Norge, eller Tyskland, i dag. På den ene siden blir vi fortalt at det ikke finnes virkestoffer i dem, på den andre siden blir vi fortalt at de kan være farlig så de er forbudt, med mindre de skrives ut på resept av en lege. Farmasøytisk medisin dreper hvert år 106.0000 mennesker ved rett bruk av foreskrevet medisin i USA alene. Hvert år dreper de ytterligere 150.000 mennesker ved feilbehandling i USA alene. Så kan vi legge til resten av verden. Den farmasøytiske industriens uttalte menneskesyn er som følger ”Fra vugge til grav er et menneske en inntektskilde”. Kravet for å godkjenne en syntetisk medisin ligger på 5%. Det vil si at fem prosent av de som medisinen testes på skal ha en målbar effekt. (Med slike resultater ville ingen alternativ behandler hatt kunder.) I 2002 tjente de ti største farmasøytiske firmaene mer enn alle de andre 490 firmaene på ”Fortune Five Hundred” - til sammen! (Video))

Codex Alimentarius jobber for å slippe GMO mat helt fri på markedet, og forby merking av den, slik at ingen kan velge bort GMO mat. Det samme gjelder klonet kjøtt. GMO mat gjør oss syke på måter som naturen ikke har noen begrep om hvordan den skal rette opp - verken i våre kropper eller i miljøet rundt oss. Frøene sprer seg. I dag plantes GMO avlinger med overlegg slik at pollen spres på rene åkre. Slik ødelegger de fort og brutalt konkurrerende, GMO-frie avlinger. (Mer om GMO, samt lenker, i denne artikkelen om økologisk mat)

Codex Alimentarius jobber for å forby merking av mat. De vil at du ikke skal få informasjon om hvilke ingredienser og tilsetningsstoffer som er i maten du kjøper. Inklusive GMO. Det angår deg ikke hvor, eller hvordan, den er produsert. Det angår deg ikke hva du spiser.

Codex Alimentarius jobber for å fjerne enhver restriksjon på bruk av kjemikalier i landbruket. De vil pålegge mange kjemikalier, inklusive hormonbehandling. De vil pålegge genmodifikasjon. De vil forby økologisk landbruk - ved å ”harmonisere” på plass en lov og fjerne ulønnsomme ”særlover”.

Codex Alimentarius jobber for å fjerne enhver restriksjon på bruk av kjemikalier i matvareindustrien. De pålegger bruk, og mange slike pålegg er i kraft rundt om i Europa alt i dag. For eksempel er det pålagt tilsetning av syntetiske mineraler i barnemat - også i økologisk barnemat, noen steder i Europa. Dette er ”harmonisering”. Nå jobber de for å ”harmonisere” den loven først inn i resten av Europa, så til resten av verden.

Vi kan ikke se bort fra at det utøves sabotasje mot mat og vannforsyning for å tvinge igjennom rensing, sterilisering, giftbehandling og ulike tilsettinger både av mat og vann. Det har vært saker som du ikke skal ha mye fantasi for kunne se i et slikt lys. Det kan også se ut som det er repeterende mønster i slike saker.

Den neste store bølgen av Codex Alimentarius lover i Europa er planlagt å tre i kraft 31. Desember 2009.

Dersom du er en av de som har hørt og lest at Codex Alimentarius bare handler om retningslinjer så vit at dette er retningslinjer for tilpassing av nasjonale lover for land tilknyttet WTO. Dersom disse retningslinjene ikke blir implementert i de respektive landenes lover så kommer WHO med økonomiske sanksjoner og straffetiltak. De er allerede i effekt i EU fordi EU motsetter seg hormonbehandlet kjøtt og genmodifisert "mat". (Fordi det er for stor motstand blant befolkningen ennå, til tross for at det drives massiv indre markedsføring i EU for å åpne for denne handelen.) Dette er ikke "retningslinjer" som de ulike landene skal ha mulighet til å velge hvorvidt de forholder seg til eller ikke - dette er internasjonalt despoti, tvangslover, som er ment å knuse din og min rett, og mulighet, til å ivareta egen helse.

Søk kunnskap. Spre kunnskap. Det haster.
Her er noen forslag til hvor du kan starte. Det er mye å finne.

På norsk har Fritt Helsevalg laget en flott brosjyre som belyser Codex Alimentarius. De har flere artikler på sin nettside. De har andre ting. Det er verd å følge med her. Fritt Helsevalg arrangerer et seminar 2 mai. Møt opp! Du får kjøpt billetter via nettsidene deres.

På norsk kan du lese bøkene til Per-Aslak Ertresvåg. Selv om han ikke berører Codex Alimentarius så gir han en god bakgrunn for å forstå i både ”Makten bak makten” og “Sov, mitt lille Norge”.

Etterforsker Ian Crane har produsert en DVD med en Codex presentasjon, og du finner flere DVD’er og CD’er over dette og beslektede temaer (som Monsanto og GMO). Ian Crane selger også boka til Scott Tips her. Her er en (Video).

I England har det nylig dukket opp en organisasjon som heter The Whole Truth Coalition

Det lanseres nå et tidskrift i England som heter The Dot Connector (den som tegner strek mellom punktene og får til et bilde). Første nummer er ute på pdf, gratis, og ser svært bra ut.
Månedens essens
Light Warrior er lyskrigerens viktigste venn. Den gir deg kraft til å stå i deg selv i møte med verden - og med deg selv. Den hjelper deg med kraft til overvinne egene skygger og mørke krefter.

Månedens essens legger vi ved gratis til alle som kjøper på nett for minst kr. 500.-

HANDLEKURVEN
Handlekurven er tom

The Dot Connector magazine